Ufjølg fjølg

Fra sunnmøre:

Ufjølg kan bety flere ting, "det var ufjølgt ute i dag" Kaldt, vått, slaps / storm eller andre grunner til at det er uhyggelig ute.

kan også bety: at du har sett noe forferdelig " ej såg en sau som var eten av ei gaupe, det var ufjølgt!"

Fjølg er da motsetningen "så fjølgt ver det var ute i dag"
"Steik for ei fjølg dame ditta var!"


Sunnmørsk østfolding, 19.05.2014

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.