...Tenker jeg...

Den nyeste frasen som gir mottageren inntrykk av at du tenker og samtidig er det et uttrykk for at din mening ikke nødvendigvis er den rette. Er io ferd med å feste seg hos allmuen etter at akedemikeren har brukt denne i noen tid nå.

Lingowen, 21.06.2012

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.