Svading

Kommunal måte å kommunisere på skriftlig, for eksempel når en skal legge frem et planforslag til gjeldende kommune. Jo mindre kommune jo mer svading.

Eksempel på svading:
"Planforslaget skal fremme utvikling i et eksisterende boligområde og tilføre estetiske kvaliteter som svarer til beboernes ønsker, med barn og unges interesser i sentrum."

Helge H, 29.01.2013

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.