Simab

Dette ordet refererer til den pakistanske innvandringsgruppen som kom i etter 1995.

Gjest, 07.05.2012

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.