Rullings

sigarett laget med rulletobakk.
Rulleblad betyr rullings med hasj.

hasjii, 24.05.2009

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.