Prekæs

Prekæs er østlandsk dialekt, betyr å snakkes, prates. Brukes over nesten hele landet i mer eller mindre grad som slanguttrykk.

Grøtte, 15.09.2009

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.