Kjøttmoped og Havremoped

Slanguttrykk for "hest"

Før ble hest brukt som kjøretøy, før det ble lagd biler eller for de som ikke hadde bil

Sasoss, 03.04.2013

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.