Høy

Når man er høy er man ruspåvirket. Høy på hasj, for eksempel.

fyfaensfoff, 06.09.2009

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.