Hesjastaur staur

En påle / stang... brukt av bønder for og bygge gjerder de kunne tørke høy over.

Sunnmørsk østfolding, 19.05.2014

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.