Fnurt

Fnurt er betegnelsen på en kombinasjon av snurt og furten.

tzirco, 18.01.2010

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.