Cope

Cope kan bety å slappe av, på engelsk betyr det å klare seg, to cope, å liksom mestre hverdagen. På norsk slang betyr det å ta livet med ro. Kan også brukes slik: Hva coper du med? = Hva styrer du med?

Stian, 18.05.2009

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.