Asl

Age, sex, location. Dette brukes for å spørre noen om alder, kjønn og bosted. På internett blir dette ofte brukt til å innlede en samtale.

Gjest, 05.08.2009

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.